Menu Close

Zaželi faza IV

Ovdje možete vidjeti:

Naziv projekta

Mostovi solidarnosti

Cilj projekta

Svrha provedbe projekta je doprinos smanjenju nezaposlenosti s ciljem zapošljavanja 30 žena u tri županije u Republici Hrvatskoj.

Opis projekta

Ovim projektom se izravno doprinosi borbi protiv siromaštva, prevenciji prerane institucionalizacije, te poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika operacije. Aktivnosti se odnose na zapošljavanje žena te pružanje usluga potpore i podrške starijim i osobama u nepovoljnom položaju uz isporuku paketa.

Vrijednost projekta

Vrijeme trajanje projekta 15.12.2023. - 15.12.2026.

Iznos koji financira EU: 1.262.250,00 EUR

Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 EUR

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.485.000,00 EUR

Očekivani rezultati projekta

Projekt doprinosi suzbijanju diskriminacije starijih osoba i osoba s invaliditetom. Prilikom odabira pripadnika ciljnih skupina neće se vršiti diskriminacija na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, vjere, jezika, nacionalnog ili socijalnog podrijetla imovinskog stanja, obrazovanja, članstva u sindikatu, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa i dr.

Prilikom zapošljavanja pružatelja usluga neće se davati prednost određenoj skupini nad drugom. Sve osobe uključene u projekt biti će jednako tretirane.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content