Menu Close

Naziv projekta

Ruka pod ruku

Cilj projekta

Svrha provedbe projekta je doprinos smanjenju nezaposlenosti s ciljem zapošljavanja 30 žena u tri županije u Republici Hrvatskoj. Time se izravno doprinosi borbi protiv siromaštva, prevenciji prerane institucionalizacije, te poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika operacije.

Opis projekta

Ciljna skupina su teže zapošljive žene koje imaju nižu i srednju razinu obrazovanja. Žene se zapošljavaju s ciljem obavljanja poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i sl. Članovi udruge provode aktivnost praćenja i kontrole rada zaposlenih žena pripadnica ciljane skupine.

Zapošljavanje će se vršiti putem javnog poziva za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine. Evaluacija kandidata se provodi na način da prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina. Krajnji korisnici su osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba. Javni poziv se planira objaviti na početku provedbe projekta, te nakon evaluacije kandidata početi sa zapošljavanjem kada se steknu uvjeti za isto. Uvjeti podrazumijevaju da žene imaju barem 6 krajnjih korisnika koji su prihvatljivi temeljem uvjeta Poziva, te koje je odobrio nadležni Centar za socijalnu skrb.

Vrijednost projekta

Vrijeme trajanje projekta 14.09.2022. - 14.05.2023.

Iznos koji financira EU: 1.261.799,16 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 1.484.469,60 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.484.469,60 HRK

Očekivani rezultati projekta

Operativno-strateška održivost projektnih rezultata rezultirati će novim zapošljavanjem i iskustvom djelatnika koji će voditi ovaj projekt te promotivnim aktivnosti koje će se provoditi u tri županije.

Nadamo se da će provedbom ovog projekta udruga imati snažnije kapacitete za provedbu idućeg Zaželi projekta, ako će istog biti. Promidžbena održivost postiže se održavanjem Internet stranice projekta te planiranim periodičnim sastancima sa zaposlenim ženama, kojima ćemo biti na raspolaganju i nakon provedbe projektnih aktivnosti. 

Održivost u projektnom smislu odnosi se na aktivnosti udruge prijavitelja i partnera prijave na nove Europske fondove u Hrvatskoj i ostale fondove dostupne u Europskoj uniji, organizaciju radionica i edukacije te javne kampanje s ciljem prezentacije projekta te informiranja javnosti, osiguranje donacijskih sporazuma, financijska podrška kroz naplaćivanje projektnih aktivnosti (uz zadržavanje socijalnog pristupa osobama koje nisu u mogućnosti plaćati projektne aktivnosti), sufinanciranje putem javnih poziva i natječaja, donacije članova obitelji i šire obitelji umirovljenika ili drugih krajnjih korisnika.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content